Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

amarar1

v. tr. [LC] Mullar (alguna cosa) de manera que el líquid la penetri, que absorbeixi la major quantitat possible de líquid. Amarar una esponja. Plovia molt i vam arribar amarats. Les plogudes persistents havien amarat els camps.
v. tr. [LC] [IT] Tenir (el lli, el cànem i altres vegetals) llarg temps en aigua per fer-ne fermentar les parts llenyoses i poder-ne separar les fibres.
[LC] amarar el vi Aigualir-lo.
[LC] amarat de suor Cobert de suor.
[LC] [AQ] amarar la calç Afegir-hi l'aigua necessària per a apagar-la, per a transformar-la d'òxid en hidròxid.
tr. [LC] Un afecte, una idea, etc., penetrar l'ànim (d'algú). Les paraules de l'orador amaraven d'entusiasme tots els presents.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions