Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

homònim

homomorf
parònim, gairebé homònim.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions