Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

rebuf

rebufada, refús.
moc (fam.). Clavar un moc a algú.
miquel. Donar un miquel. Rebre un miquel.
estufit, resposta aspra.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions