Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

judici

m. [LC] [DR] Acció de jutjar; l'efecte. Donar algú el seu judici sobre una cosa. Quin judici n'has format, d'aquest llibre?
[LC] [RE] judici final Judici universal.
[LC] judici temerari Judici inconsiderat.
[LC] [RE] judici universal Judici en què, segons la Bíblia, tothom serà jutjat a la fi del món.
m. [LC] [DR] Coneixement d'una causa en què el jutge ha de pronunciar la sentència. Judici de faltes, contenciós, contradictori, declaratiu. Ésser algú cridat en judici.
[LC] judici a porta closa Judici sense públic.
[DR] judici d'abintestat Procediment judicial sobre l'herència i l'adjudicació de béns de qui ha mort sense haver fet testament.
[DR] judici de cognició Procés civil amb tramitació especial, intermedi entre el judici verbal i el declaratiu ordinari de menor quantia.
[DR] judici sumari Procediment judicial especial que, per tractar qüestions considerades urgents, té una tramitació abreujada.
m. [LC] [DR] Sentència del jutge.
m. [LC] [FS] [PS] Operació de l'enteniment, que implica comparació i discriminació, amb què es forma un coneixement dels valors i de les relacions de les coses.
m. [LC] Facultat de realitzar aquesta operació. És un home de recte, de clar, judici.
[LC] a judici de loc. prep. Segons el judici de. A judici de tothom, tu ets el culpable.
m. [PS] [FS] Acte o procés mental mitjançant el qual s'atribueix un predicat a un subjecte, s'afirma o es nega una relació entre dos o més termes.
[FS] judici analític Judici que és ver en virtut del significat dels seus termes.
[FS] judici sintètic Judici la veritat del qual no es deriva de la significació dels seus termes.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions