Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

espanyoleta

f. [AQ] Tancadura de barra vertical per a balcons i finestres caracteritzada pel fet d'ésser accionada amb una maneta que, en girar de la posició horitzontal a la vertical, fa girar la barra i fa penetrar els ganxos dels extrems a les dolles de dalt i de baix del bastiment.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions