Resultats de la cerca bàsica: 65

Fitxes de l'Optimot
31. Regles d'accentuació gràfica: mots aguts, plans i esdrúixols
Font Fitxes de l'Optimot
Per poder aplicar correctament les regles d'accentuació, cal saber detectar la síl·laba tònica, és a dir, la síl·laba que rep el cop fort de veu i que coincideix sempre amb la que ha de dur accent, si cal. Un cop s'ha identificat la síl·laba tònica, cal veure si les paraules són agudes, planes o [...]
32. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot
velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit). La majoria de verbs que tenen la marca -s en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues [...]
33. Com es diu obrante en en català? / És correcte obrant en en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
que consta en que és en poder de En l'àmbit del dret i de l'administració, les locucions catalanes equivalents a la castellana obrante en, que serveix per indicar on es troba o de qui depèn un document o una informació poden ser que consta en o bé que és en poder de, però no obrant en [...]
34. Exemple de recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
A LA SECCIÓ [...] DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE [...] [...], procurador dels tribunals i de [...], la representació del qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec, assistit per la lletrada [...], i INTERPOSO recurs contenciós administratiu contra la resolució [...]
35. Com es diu 'donde los haya' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana donde los haya, amb el significat de 'com n'hi ha pocs' o per presentar una qualitat en grau extrem, en català es pot expressar, segons el context, amb les expressions següents: com no n'hi ha d'altre, a més no poder, fora mida, ser el súmmum, fora de sèrie, d'allò més, etc [...]
36. És correcte 'mediàtic, mediàtica' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu mediàtic, mediàtica és una paraula ben formada en català i, per tant, es pot utilitzar per fer referència a una cosa relativa als mitjans de comunicació de massa. Per exemple: El poder mediàtic va fer que el llibre s'acabés publicant.  [...]
37. 'fagocitar' (sentit figurat)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb fagocitar es fa servir amb sentit figurat per indicar que una organització o col·lectiu absorbeix una altra organització, un altre col·lectiu, un element aliè per neutralitzar-lo. Per exemple: Aquest banc ha perdut poder. Aviat quedarà fagocitat per un altre. Aquesta nova força política [...]
38. Traducció de documentació oficial: lleis, decrets, resolucions, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Llei orgànica del poder judicial Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015  [...]
39. Com es diu tortita en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Alimentació. Gastronomia
coqueta La denominació adequada per fer referència a un menjar de forma rodona feta a base de cereals (arròs, blat de moro, blat, etc.), sovint de fabricació industrial, concebuda per ser consumida entre àpats o com a acompanyament, és coqueta. Per exemple: Per poder aguantar fins a l'hora de [...]
40. Abreviatures i sigles més habituals: P
Font Fitxes de l'Optimot
empresa: PIME plaça: pl. població: pobl. per poder: p. p. policia militar: PM polígon: pol. popular: pop. porta: pta. portal: ptal. post meridiem ('després del migdia'): p. m. post scriptum ('després de l'escrit'): p. s., PS postdata: p. d., PD prefectura: pref. preferència: prefer. preguntes més [...]
Pàgines  4 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>