Resultats de la cerca frase exacta: 21

Diccionari castellà-català
11. escuchar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 escoltar. Escucha a tu padre, escolta el teu pare. Escuchar música, escoltar música. 2 [atender un consejo, aviso, etc] escoltar. 3 estar escuchando [radio, teléfono, etc] estar a les escoltes. v pron 4 escoltar-se. Siempre habla escuchándose, sempre parla escoltant-se.  [...]
12. compostura (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [acción y efecto de componer] composició, componiment m. 2 [comedimiento] mesura, maneres pl, bones formes pl, circumspecció. 3 [aseo] empolainament m, agençament m, componiment m, ornament m. 4 [arreglo] adob m, adobament m, reparació. La compostura de una radio, l'adobament [...]
13. audiencia (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 audiència. Dar audiencia, donar audiència. 2 dr audiència. Audiencia territorial, audiència territorial. 3 [de radio y televisión] audiència. 4 [auditorio] auditori m.  [...]
14. aparato (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
aparell. Un aparato de radio, de televisión, un aparell de ràdio, de televisió. 5 fam [avión, teléfono] aparell. 6 fam [fotografía] màquina f. 7 anat aparell, sistema. Aparato digestivo, aparell digestiu. 8 med [ortopédico] aparell. 9 [de un partido] aparell. 10 [preparativos] aparell. Un gran [...]
15. lámpara (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [de techo, de mesa, portátil] llum m. 2 [de líquido combustible] llàntia, llum m. 3 [de radio, televisión] làmpada. 4 [bombilla] bombeta. 5 [cuerpo que despide luz] llum m. 6 [mancha] llàntia. 7 lámpara de cuarzo tub (o làmpada) de quars. 8 lámpara de incandescencia làmpada d' [...]
16. botón (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] botó d'or (o daurat). 17 botón de sintonización radiotèc botó de sintonia. 18 como botón de muestra a tall d'exemple, com a mostra. 19 dar al botón [de un aparato] engegar, encendre. Dale al botón de la radio, encén la ràdio. 20 pulsar el botón prémer (o pitjar) el botó. 21 pulsar el botón [...]
17. rayo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 raig, doll. Un rayo de sol, de luz, un raig de sol, de llum. 2 [radio] raig. 3 [meteoro] llamp. 4 fig llamp. Cayó el rayo de la cólera divina, va caure el llamp de la còlera divina. 5 fig [muy rápido] llamp. Corre como un rayo, corre com un llamp. 6 fig raig, escletxa f. Un rayo de [...]
18. estación (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
bípeda, estació bípeda. 7 astr estació. 8 crist [del Via Crucis] estació. 9 crist [del Santo Sacramento] visita, estació. 10 estación balnearia estació termal, balneari. 11 estación de recepción radiotèc radioreceptor, receptor, ràdio. 12 estación de seguimiento [de cohetes] estació de [...]
19. giro (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
característicos, cada idioma té els seus girs característics. 4 econ gir. Giro postal, telegráfico, negociable, gir postal, telegràfic, negociable. 5 fís gir, rotació f. 6 derechos especiales de giro drets especials de gir. 7 radio de giro fís radi de gir.  [...]
20. aire (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
aire a desgrat, de mala gana, a contracor. 32 echar al aire [una parte del cuerpo] anar amb [una part del cos] a la fresca. 33 echar (o lanzar, o tirar) al aire tirar enlaire (o en l'aire). 34 en el aire en suspens, sense resoldre. 35 estar en el aire [radio, televisión] estar en antena. 36 [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>