Resultats de la cerca bàsica: 102

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
31. Accents diacrítics: 'pèl' o 'pel'?
Font Fitxes de l'Optimot
pèls de punta, prendre el pèl, un noi pèl-roig (però repel, a contrapel...). S'escriu pel, pels quan és una contracció de per + el, per + els: Passa pel pont i pels camins marcats.  [...]
32. L'accent gràfic / Tipus d'accent que pot dur cada vocal
Font Fitxes de l'Optimot
l'accent tancat. Per exemple: à: càmera, fàcil, indià... í: camí, crítica, típic... ú: música, rústic, tiramisú... La e i la o presenten dos sons diferents: obert i tancat. Per exemple: è: alè, dèria, pèsol... é: préssec, puré, sénia... ò: això, còrnia, tòfol... ó: camió, fórmula, toixó...  [...]
33. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
., però s'escriu m a: circumval·lació, tramvia, triumvir, etc. davant f, en els mots que comencen per: con-: confabular, confecció, conferència, confessar, confit; Conflent, etc. en-: enfadar, enfarinar, enfeinat, enfilar, enfonsar, enfortir, etc. (però s'escriu m a èmfasi, emfisema, emfiteusi) in [...]
34. Apostrofació davant de paraules d'una altra llengua
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s'apostrofen davant de paraules d'altres llengües començades amb un so vocàlic, seguint les normes generals d'apostrofació. Per exemple: És un article publicat a l'Anuario Musical de 2018. Va tocar l'estudi 1 de [...]
35. Accents diacrítics: 'sé' o 'se'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de sé i se. S'escriu sé quan és una forma del verb saber: Jo en sé la resposta, No sé per on començar [...]
36. El mot 'ves' porta accent diacrític?
Font Fitxes de l'Optimot
Arran de l'aparició, l'any 2016, de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest mot ha deixat de portar accent diacrític. Actualment s'escriu sense accent, doncs, en qualsevol dels seus significats. Ves a veure què vol, Ves a saber! Ves què et dic!, Ves per on! ves [...]
37. Sigles i acrònims: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
mots que es prenen com a base, funcionen com qualsevol altre mot de la llengua. En conseqüència, s'accentuen segons les regles generals d'accentuació. Per exemple:  mòdem (de modulator i demodulator)  crònut (de croissant i dònut)  [...]
38. Estalvi de la dièresi / Dièresi: excepcions
Font Fitxes de l'Optimot
les formes del verb reeixir (reïxo, reïxes, reïxen...). 3. En els sufixos -isme i -ista. Per exemple: altruista, egoista, egoisme, panteista. Cal recordar, però, que s'escriu dièresi a proïsme i lluïsme perquè aquesta terminació no pertany al sufix -isme. 4. En els mots amb les terminacions llatines [...]
39. 'fluit' o 'fluït'? / 'fluïd' o 'fluid'?
Font Fitxes de l'Optimot
temps compost, i habitualment en la forma masculina. Per exemple: La lava ha fluït del volcà amb molta lentitud. La conversa havia fluït animadament. En canvi, la forma fluid s'usa habitualment com a adjectiu per dir 'fluent' i 'corrent, fàcil', i no porta dièresi perquè les vocals del grup ui formen [...]
40. Ortografia i pronunciació de 'nn'
Font Fitxes de l'Optimot
pronunciar el grup nn allargant la n, per distingir-lo de les paraules que presenten una sola n. Per exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixença', mentre que conat significa 'començament d'una acció a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.  [...]
Pàgines  4 / 11 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>