Resultats de la cerca bàsica: 102

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
51. Ortografia de 'm'
Font Fitxes de l'Optimot
('noble'), empremta, femta, gimcana, impremta, premsa, somriure, tramvia, triumvir, zumzeig, etc. en el prefix circum-: circumdant, circumferència, circumloqui, circumspecte, circumstància, circumval·lació, etc. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre la grafia m a final de síl·laba, davant [...]
52. Ortografia de la essa sonora: 's' i 'z'
Font Fitxes de l'Optimot
plurals: plujosos, plujoses, etc.) en participis femenins com ara atesa, estesa, impresa, tramesa, etc. (i en els plurals: atesos, ateses, etc.) Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies s i z.  [...]
53. Accents diacrítics: 'té' o 'te'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de té i te. S'escriu té en el cas següent: quan és una forma del verb tenir: Té un gran cor; Té, vint euros [...]
54. Regles d'accentuació gràfica: mots aguts, plans i esdrúixols
Font Fitxes de l'Optimot
Per poder aplicar correctament les regles d'accentuació, cal saber detectar la síl·laba tònica, és a dir, la síl·laba que rep el cop fort de veu i que coincideix sempre amb la que ha de dur accent, si cal. Un cop s'ha identificat la síl·laba tònica, cal veure si les paraules són agudes, planes o [...]
55. Apostrofació davant de xifres / Apostrofació davant de '1' i '11'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant de les xifres que es diuen amb vocal inicial, 1 i 11, s'apostrofen els articles el i la i la preposició de igual que si estiguessin escrits amb lletres. Per exemple: l'1 de juliol ('l'u') l'11 de novembre ('l'onze') l'11a clàusula del contracte ('l'onzena') la contractació d'11 jugadors [...]
56. Els accents diacrítics / Plural dels mots amb accent diacrític / Compostos i derivats dels mots amb accent diacrític / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
l'accent diacrític en els compostos i derivats d'aquests mots, per exemple: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu; rodamon; a contrapel, repel; entresol, subsol, etc. Però sí que es fa servir en mots amb guionet: déu-vos-guard (substantiu), mà-llarg, pèl-ras, pèl-roig, etc. Cal tenir present que diversos [...]
57. Pronúncia de 'h' (hac) / Apostrofació davant de 'h' (hac)
Font Fitxes de l'Optimot
; hamiltonià, hamletià, hegelià, hitlerià... L'apostrofació d'una hac a inici de mot depèn de si la hac s'aspira. Per tant, en general, s'apostrofa davant de hac, atès que no sol ser aspirada: el partit d'handbol, l'harem, l'hoquei, un comís d'haixix. En canvi, si la hac és aspirada, no s'apostrofa [...]
58. La ela geminada ('l·l')
Font Fitxes de l'Optimot
significat d''amic', que s'escriu amb l: filosofia, bibliòfila, cinèfila, etc. els mots que comencen per mil·l-, amb el significat de 'mil': mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre, etc., però s'escriuen amb l: milè, miler i milenar. els mots que comencen per il·l-, com a variant del [...]
59. Accents diacrítics: 'més' o 'mes'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de més i mes. S'escriu més en els casos següents: quan és un adverbi amb el significat de 'major grau o [...]
60. Ortografia de 'b' (be alta) i 'v' (ve baixa)
Font Fitxes de l'Optimot
, però nebulós. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies b/v.  [...]
Pàgines  6 / 11 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>