Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

rebujo

m
1 p fr [de mujer] vel, mantellina f.
2 p fr [pegujón] floc, manyoc.
3 [paquete] paquet, fardell.
4 p fr [regojo] rosegó.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions