Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6278/3Darrera versió: 29.12.2021

Títol

Accent diacrític: ús o us

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de ús i us.

S'escriu ús en el cas següent:

  • amb el significat d''acció de fer servir una cosa': Fa un bon ús de la seva autoritat;
  • quan és una forma del verb usar (en parlars baleàrics i alguerès): Sempre ús el llapis per fer els mots encreuats.

S'escriu us en els casos següents:

  • quan és un pronom feble: Us vull donar les gràcies;
  • quan és el nom de la lletra u, en plural: Confon les us amb les ves.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions