Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2132/6Darrera versió: 23.07.2018

Títol

'hi ho' o 'l'hi'? 

Combinacions de dos pronoms 

Nova gramàtica 

Resposta

Una de les funcions del pronom hi és substituir complements de lloc o predicatius. Per exemple:

Hi ha portat el pastís (Ha portat el pastís a la cuina de casa).
Posa-hi les tomaqueres (Posa les tomaqueres lligades amb un cordill).

Ara bé, quan aquest pronom hi coincideix amb el pronom ho, com que la combinació hi ho no és possible, en general només es manté el pronom ho. Per exemple:

Li he dit que portés allò a la cuina però al final no ho ha portat.
Li he dit que posés això lligat amb un cordill, però em sembla que no ho ha posat.

Una altra solució possible, quan el pronom ho representa un complement directe, és fer servir la combinació l'hi (que s'obté del pronom ho, que pren la forma l', i el pronom hi). Per exemple:

Li he dit que portés allò a la cuina però al final no l'hi ha portat. 
Li he dit que posés això lligat amb un cordill, però em sembla que no l'hi ha posat.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions