Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7197/2Darrera versió: 29.11.2016

Títol

'donar temps' o 'tenir temps'? 

Resposta

L'expressió correcta equivalent a 'disposar-ne per a fer quelcom, no estant subjecte a altres ocupacions' és tenir temps (o haver-hi temps), i no donar temps. Així doncs, cal dir: 

Crec que tindré temps d'acabar els deures (i no Crec que em donarà temps d'acabar els deures)
A aquesta hora ja no hi ha temps de fer això (i no A aquesta hora ja no dona temps de fer això).

Ara bé, l'expressió donar temps sí que és correcta quan s'utilitza amb el sentit de 'concedir, permetre' o 'senyalar temps per fer una cosa'. Per exemple:

Doneu-me temps perquè em faci a la idea.
Li ha donat un dia de termini perquè rumiï si vol comprar el pis.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions