Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7531/2Darrera versió: 16.11.2017

Títol

'a tot això' o 'a propòsit d'això'? 

Expressions per reprendre o introduir un tema 

Resposta

Quan es vol reprendre o introduir un tema de conversa es fan servir diverses expressions, com ara a propòsit de, a més a més, d'altra banda, en aquest sentit, en relació amb, per cert, etc. Malgrat que de vegades també s'usa l'expressió a tot això, són més adequades les anteriors. Per exemple:

A propòsit d'això, us volia comentar que potser us va millor venir diumenge que dilluns (millor que A tot això, us volia comentar...).
A més a més, volia fer referència també al segon capítol del llibre (millor que A tot això, volia fer referència...).
Per cert, a quina hora surt el tren?
(millor que A tot això, a quina hora...).

 

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions