Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

massa

f
1 [volum] masa.
2 [pasta] masa.
3 [de persones o coses] masa. Una massa de núvols, una masa de nubes.
4 elect i fís masa.
5 [sovint en plural] [de gent] masa (o masas). Moviment de masses, movimiento de masas.
6 en massa [formant una massa] en masa, masivamente. Van venir tots en massa, vinieron todos en masa.
7 en massa [en gran quantitat] en masa, masivo. Detencions en massa, detenciones en masa (o masivas).
8 massa crítica fís masa crítica.

adv
9 demasiado, en demasía. Menges massa, comes demasiado.
10 massa poc! ¡chúpate esa!

adj inv
11 demasiado -da, excesivo -va. Té massa ambicions, tiene demasiadas ambiciones.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions