Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

amfiteatre

m. [LC] [AR] [AQ] Edifici de forma circular o ovalada amb grades superposades voltant l'arena, on se celebraven diferents espectacles, com combats de gladiadors, de feres, etc.
m. [JE] [AQ] En un teatre modern, conjunt de seients ordinàriament col·locats en grades semicirculars. Butaques i amfiteatre.
m. [JE] Públic que ocupa els seients de l'amfiteatre.
m. [LC] Aula amb seients col·locats en grades disposades en semicercle.
[MD] [AR] [AQ] amfiteatre anatòmic Sala de dissecció en les escoles de medicina.
m. [GL] Pla rodejat de turons.
[GL] amfiteatre glacial Circ glacial de grans dimensions.
[GL] amfiteatre morènic Morena terminal d'una glacera alpina que té forma d'arc i envolta l'extrem final de la llengua glacial.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions