Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

pa

m
1 [aliment] pan. Una llesca de pa, una rebanada de pan. Pa tou, (o del dia), dur (o sec), torrat, pan tierno (o del dÝa), duro, tostado.
2 [subsistŔncia] pan, sustento.
3 allÓ on no hi ha pa no hi ha pau (o tot Ús renou) donde no hay harina todo es mohÝna.
4 al pa pa i al vi vi fig i fam al pan pan y al vino vino.
5 a pa i aigua [condemnat] a pan y agua.
6 anar-se'n com pa beneit fig [una cosa] venderse como rosquillas (o como pan caliente).
7 assegurar el pa [a alg˙] asegurar el pan.
8 de pa sucat amb oli [de baixa qualitat] de poca monta, de chicha y nabo, de medio pelo.
9 de quin pa fa rosegons! íno se conforma (o no estß contento) con nada!
10 Ússer bo com el pa (o mÚs bo que el pa, o un tros de pa) ser bueno como el pan (o mßs bueno que el pan), ser un pedazo de pan.
11 Ússer el nostre pa de cada dia [Ússer habitual] ser el pan nuestro de cada dÝa.
12 Ússer mÚs beneit que el pa de municiˇ fam ser mßs tonto que Abundio, ser mßs corto que las mangas de un chaleco.
13 Ússer mÚs llarg que un dia sense pa fig i fam ser mßs largo que un dÝa sin pan.
14 Ússer pa i mel fig ser de caramelo.
15 fer un pa com unes h˛sties [haver fracassat] hacer un pan como unas hostias.
16 guanyar-se el pa (o guanyar-se el pa amb la suor del seu front) fig i fam [treballar per viure] ganarse el pan con el sudor de su frente.
17 malaguanyat pa que menja! [aplicat a una persona malfeinera] íno gana el pan que se come!
18 mÚs vell que el mal pa fig i fam mßs viejo que la sarna (o que la ti˝a).
19 negar el pa i la sal [a alg˙] negar el pan y la sal.
20 n'hi ha per a sucar-hi pa fig i fam [Ússer interessant, divertit] no tiene desperdicio. En els seus acudits, n'hi ha per a sucar-hi pa, sus chistes no tienen desperdicio.
21 portar (o nÚixer amb) el pa sota l'aixella fig i fam nacer con un pan bajo el brazo.
22 no tenir un pa a la post [ser molt pobre] no tener quÚ (o de quÚ) comer, no tener quÚ llevarse a la boca.
23 pa alÝs (o Ózim) pan ßcimo (o ßzimo).
24 pa anglŔs [pa de motlle] pan de molde.
25 pa beneit pan bendito.
26 pa blanc pan blanco (o candeal, o de flor).
27 pa clotˇs (o ullat) pan ojoso (o esponjoso).
28 pa d'Óngel crist pan de los ßngeles, oblea.
29 pa d'Ónimes crist oblada.
30 pa d'Ónsies crist pan de la boda.
31 pa de barra pan de barra.
32 pa de bresques (o de mel) panal.
33 pa de crostons pan triangular.
34 pa de cucut bot [Oxalis corniculata] aleluya amarilla.
35 pa de figues pan de higos.
36 pa de granotes bot [llentilla d'aigua] lenteja de agua (o acußtica).
37 pa de la proposiciˇ relig pan de la proposiciˇn.
38 pa de llop bot [Orobanche ramosa] hierba frailera, hierba tora.
39 pa de mÓquina pan de mßquina.
40 pa de moixˇ bot [crespinell gros] u˝a de gato.
41 pa de moro bot [gamar˙s] polÝporo gigante.
42 pa de motlle pan de molde.
43 pa de municiˇ chusco, pan de municiˇn.
44 pa de pessic bizcocho.
45 pa de Viena pan de Viena.
46 pa d'or (o d'argent) pan de oro (o de plata).
47 pa dur (o sec) pan duro (o seco).
48 pa integral pan integral.
49 pa morŔ (o negre) pan moreno (o negro, o bazo).
50 pa ratllat pan rallado.
51 pa torrat pan tostado.
52 pa tou pan tierno.
53 per un tros de pa fig i fam por un pedazo de pan.
54 posar-hi mÚs pa que formatge [exagerar] echar cuerda a la cometa.
55 prendre el pa d'alg˙ fig i fam [els mitjans de subsistŔncia] quitarle el pan a alguien.
56 saber el pa que s'hi dona (o saber quin pa hi donen) [tenir experiŔncia] conocer el pa˝o (o el percal, o el asunto), sabÚrselas todas.
57 tenir pa a l'ull fig i fam [no veure quelcom molt evident] estar ciego.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions