Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3743/5Darrera versió: 29.11.2017

Títol

Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva 

Resposta

Abreviatures

Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple:

a. m. (ante meridiem)
op. cit. (opus citatum)

Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris tipogràfics; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. Per exemple:

l'abreviatura pg. equival al mot passeig

Sigles i acrònims

Una sigla o un acrònim s'ha d'escriure en rodona encara que correspongui a un sintagma que s'escriu en cursiva (perquè es tracta d'una denominació estrangera o per altres qüestions convencionals que obliguen a utilitzar la cursiva). Per exemple:

d'acord amb la GEC (quan es fa servir la sigla)
d'acord amb la Gran enciclopèdia catalana (quan es fa servir l'expressió sencera)

Ara bé, una sigla pot anar en cursiva per altres criteris tipogràfics. Per exemple:

acaben de publicar el llibre 1191: de l'URSS a la CEI (títol de llibre)
la sigla corresponent a producte interior brut és PIB (ús metalingüístic)

Símbols

Els símbols, en general, s'escriuen en rodona, però es poden escriure en cursiva per qüestions tipogràfiques; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic:

el símbol de metre és m

 

Classificació

Categoria
Convencions .Tipus de lletra i cometes
Abreviacions