Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

revisar

v. tr. [LC] Examinar o reexaminar (alguna cosa) per corregir-ne els errors si n'hi ha.
v. tr. [LC] Examinar (alguna cosa) per comprovar si han estat complerts els requisits necessaris.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions