Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

propici -ícia

adj. [LC] Favorable . Que els déus et siguin propicis. Trobar una ocasió propícia.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions