Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

altre2 -a

1 1 adj. [LC] Que no és la mateixa persona o cosa que la mencionada anteriorment o sobreentesa. Tenia dos bons companys, l'un se'n va anar a Amèrica; l'altre és mort. Aquest llibre, ja l'he llegit; deixa-me'n un altre. Anar d'un costat a l'altre. Prendre una cosa per una altra. Ja m'ho tornaràs demà o un altre dia. Utilitza altres materials. Treballo amb d'altres experts de tot el món.
1 2 [LC] no altre que Referit a una persona, precisament ella, ella mateixa. No altre que ell ho va fer!
1 3 [LC] no l'altre [o l'altre] a) Posposada a una expressió temporal d'anterioritat o de posterioritat, denota el cicle immediatament anterior o immediatament posterior a la dita expressió. Cobrarem la setmana que ve no l'altra. T'esperem aquest dilluns l'altre.
1 3 [LC] no l'altre [o l'altre] b) Posposada als mots abans-d'ahir, demà passat o l'endemà passat, denota el dia immediatament anterior a abans-d'ahir o immediatament posterior a demà passat o l'endemà passat. Vindrà demà passat no l'altre. El fet va tenir lloc abans-d'ahir l'altre.
1 4 [LC] tot altre que Qualsevol que. Hi hauria anat tot altre que no fos ell.
1 5 [LC] una altra vegada [o un altre dia, o un altre cop] La propera vegada, el proper dia, el proper cop. Una altra vegada demana'm permís abans d'anar-te'n. Un altre dia banya'l més tard.
1 6 [LC] ésser una altra persona Haver canviat molt en les seves qualitats.
1 7 adj. [LC] Que és semblant o comparable a algú o a alguna cosa per les seves qualitats, la seva importància, etc. És un altre Alexandre.
1 8 adj. [LC] Encara una quantitat determinada més. En vull una altra lliura. Té dues altres filles de la primera dona.
1 9 adj. [LC] Restant 1 Té aquests dos: els altres els tinc a casa.
1 10 [LC] tots altres Els restants, siguin els que siguin. Calç, guix i tots altres materials de construcció.
1 11 [LC] tots els altres Els restants, en nombre determinat. Aquest mes no ha plogut sinó dos dies: tots els altres ha fet bo.
1 12 adj. [LC] Que no és de la mateixa qualitat, condició, mena. Aquesta minyona és tota altra que la que teníeu abans. Un nombre altre que el tres.
2 1 pron. [LC] Persona o cosa en relació amb una d'anterior. S'han mirat l'un a l'altre. L'un diu que és veritat; l'altre, que és mentida.
2 2 [LC] els altres Tothom que no és un mateix, l'altra gent. Cal saber escoltar els altres.
2 3 [LC] l'un i l'altre V. un²
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions