Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

término

m
1 [mojón] terme.
2 [fin] terme. Hemos llegado al término del viaje, hem arribat al terme del viatge.
3 [terminal] estació terminal f, terminal f.
4 [grado de distancia] terme. Aparecen unos árboles en primer término, apareixen uns arbres a primer terme.
5 [plazo] termini, terme. Deberá presentarse en el término de diez días, haurà de presentar-se en el termini de deu dies.
6 dr [circunscripción] terme. Término municipal, terme municipal.
7 gram terme.
8 mat terme.
9 pl [palabras] termes. Los términos en que está escrito el documento, els termes en què és escrit el document.
10 pl [condiciones] termes.
11 dar término a [terminar] posar terme a, donar fi a.
12 en términos generales en termes generals.
13 en último término [finalmente] en darrer terme (o lloc).
14 en último término [como último recurso] al capdavall.
15 estar en buenos términos con alguien fig i fam fer-se amb algú, tenir bones relacions amb algú, tenir de bo amb algú.
16 estar en malos términos con alguien fig i fam no fer-se amb algú, no parlar-se amb algú, estar barallat (o renyit) amb algú.
17 invertir los términos invertir els termes.
18 llevar a término portar (o dur) a terme.
19 poner término a posar terme (o límit, o ratlla) a.
20 por término medio de mitjana.
21 por término medio fig normalment, generalment.
22 término medio [en estadística] terme mitjà.
23 término municipal dr terme municipal.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions