Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Cementiri Vell

Topnim

Cementiri Vell

Municipi

Terrassa

Comarca

Valls Occidental

Concepte

Barri, sector urb (en municipis amb ms de 50.000 hab.)

Coordenades

4184, 46015
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.