Resultats de la cerca frase exacta: 19

Diccionari català-castellà
11. pioc
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 [malalt] pachucho -cha, pocho -cha, alicaído -da. Estar (o anar) pioc, estar pachucho. m 2 ornit [gall dindi] pavo, gallipavo. 3 ornit [pollastre] pollo. 4 pesc [ormeig] volantín. 5 pioc salvatge ornit [Otis tarda] avutarda, avetarda, avucasta. f 6 ornit [polla díndia] pava.  [...]
12. animal
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, artiodáctilo. 8 animal de peu rodó animal solípedo, perisodáctilo. 9 animal de ploma ave [especialmente comestible]. 10 animal de sang calenta animal de sangre caliente. 11 animal de sang freda animal de sangre fría. 12 animal fer (o salvatge) animal fiero (o salvaje). 13 com més alt, més animal cuanto [...]
13. oca
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 ornit [Anser sp] oca, ganso m, ánsar m. 2 ornit [Branta sp] ánsar m, ganso m, barnacla. 3 joc de l'oca jocs juego de la oca. 4 oca de collar ornit [B. bernicla] barnacla carinegra. 5 oca de galta blanca ornit [B. leucopsis] barnacla cariblanca. 6 oca salvatge ornit [A. fabalis] ganso [...]
14. bèstia
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
salvatge bestia (o animal) salvaje. 7 mala bèstia [persona maligna] mala bestia, mal bicho (o bicho malo). 8 treballar com una bèstia fig i fam trabajar como una bestia (o un animal, o un mulo). adj 9 [neci, estult] bestia, animal.  [...]
15. cabra
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
la cabra tira (o siempre tira) al monte. 8 cabra blanca zool [Oreamnos americanus] cabra blanca. 9 cabra daina zool [daina] gamo. 10 cabra dels Alps zool [Capra ibex] cabra de los Alpes. 11 cabra pirinenca zool [Capra pyrenaica] cabra montés. 12 cabra salvatge zool [Capra pyrenaica hispanica [...]
16. gall
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, gallipavo. 12 gall salvatge (o de bosc, o fer) ornit [Tetrao urogallus] gallo silvestre, urogallo. 13 no en canta (o no se'n canta, o no se'n va cantar) gall ni gallina nunca más se supo. 14 no en (o no se'n) cantarà gall ni gallina [no se'n parlarà] caerá (o habrá caído, o estará sepultado, o estará [...]
17. estat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
estat d'excepció estado de excepción. 20 estat estacionari merc [estancament] estado estacionario. 21 estat interessant (o gravídic) [embaràs] estado interesante. 22 estat major estado mayor. 23 estat popular estado llano. 24 estat salvatge estado salvaje. 25 prendre estat [casar-se o professar [...]
18. gat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
vaixell, etc) mar grumete, aprendiz de marinero. 19 gat d'escaleta [serjant] gato. 20 gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou fig i fam gato escaldado del agua fría huye, de los escarmentados salen los avisados. 21 gat mesquer zool [geneta] jineta f. 22 gat persa zool gato persa. 23 gat salvatge [...]
19. foc
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
real. 37 focs artificials (o d'artifici, o artificiosos, o grecs, o voladors) fuegos artificiales (o de artificio). 38 focs de Sant Joan hogueras de San Juan. 39 foc volatge (o de Sant Antoni, o de Sant Marçal, o volant ant, o salvatge ant) med fuego sagrado (o de San Antón, o de San Marcial, o [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2