Resultats de la cerca frase exacta: 7

Criteris lingüístics
1. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest espai podem trobar a tall de nota la indicació d'una segona convocatòria, d'acord amb les previsions de la normativa vigent que correspongui a l'òrgan, o la referència de documents annexos. [...]
2. Sigles i acrònims. Traducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La traducció de sigles i acrònims formats en altres llengües planteja diversos problemes de solució complexa, a causa sobretot de la gran proliferació d'elements d'aquests tipus, tant de noms propis com de noms comuns, i de la necessitat immediata de trobar equivalències dels de procedència [...]
3. Documentació administrativa. La invitació. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat podem trobar el detall dels documents que s'annexen a l'ofici. També hi poden figurar, si no apareixen a l'apartat de les referències, les inicials (en majúscules) de qui redacta l'ofici separades per una barra inclinada de les inicials (en minúscules) de qui mecanografia o [...]
4. Símbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per representar els elements químics també es fan servir símbols, que es poden combinar entre ells per representar els compostos químics. A la taula periòdica es poden trobar els símbols de tots els elements químics. Exemples: hidrogen H or Au oxigen O potassi K sofre S aigua H2O sulfat potàssic K2 [...]
5. Documentació administrativa. La carta. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: després de l'escrit). En aquest apartat, també hi podem trobar les inicials de qui redacta (en majúscules) separades per una barra inclinada de les inicials de qui transcriu el text (en minúscu- les), per exemple: CD/mc . [...]
6. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Hem de partir de la idea que, si volem un llenguatge administratiu clar i fàcilment comprensible, l'ús que fem de les abreviacions ha de ser molt mesurat i, en tots els casos, coherent i pertinent. Per aquests motius, cal observar una sèrie de criteris generals que ens ajudaran a trobar el punt [...]
7. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió En llenguatge jurídic s'utilitzen massa sovint formes perifràstiques amb l'estructura de verb + substantiu o verb + verb en què el significat principal recau en el segon element (substantiu o verb). En podem trobar tres casos: 1.1. Formes perifràstiques que [...]