Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7611/3Darrera versió: 21.09.2017

Títol

Pronunciació dels grups 'pn-', ps-', 'pt-', 'gn-' i 'mn-' a inici de mot 

Com es pronuncia 'psicologia'? 

Resposta

Els mots que comencen amb els grups consonàntics pn-ps-, pt, gn-, mn- i alguns altres normalment es pronuncien emmudint la primera lletra. Ara bé, en un context molt formal en què la dicció és molt acurada, de vegades es pronuncia tot el grup consonàntic. 

Aquests grups consonàntics es troben generalment en manlleus i noms propis d'altres llengües, com ara:

pn-: pneumàtic, pneumònia, etc.
ps-: psicologia, pseudònim, etc.
pt-: pterodàctil; Ptolomeu, etc.
gn-: gnom, gnosticisme, etc.
mn-: mnemotècnic i derivats. 

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions