Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

salida

f
1 [accin de salir] sortida, eixida. Cul ser la hora de salida?, quina ser l'hora de sortida?
2 sortida, eixida. Salida de emergencia, sortida d'emergncia.
3 [campos] afores m pl, eixides pl reg.
4 [saliente] sortint m.
5 [de un astro] sortida, eixida.
6 [de un libro, revista] aparici, publicaci.
7 [excursin] sortida, eixida, excursi.
8 fig possibilitat. Esta carrera no tiene muchas salidas, aquesta carrera no t gaires possibilitats.
9 fig [solucin] sortida. El asunto se ha complicado mucho: no s si encontraremos alguna salida, l'afer s'ha complicat molt: no s si trobarem cap sortida.
10 fam [pretexto, habilidad inesperada] sortida, pensada.
11 fam [ocurrencia] acudit m, sortida. Tiene salidas muy divertidas, t sortides molt divertides.
12 econ [venta] sortida. Tener salida, tenir sortida.
13 econ [posibilidad de venta] sortida.
14 mil atac sobtat m.
15 teatr sortida. La salida de un personaje en escena, la sortida d'un personatge en escena.
16 dar la salida fer el senyal de sortida.
17 dar salida econ donar sortida. Dar salida a un producto, donar sortida a un producte.
18 de salida sortint, a la sortida.
19 encontrar salida fig [productos] tenir sortida.
20 salida de bao [albornoz] barns.
21 salida de pie (o de pata) de banco fam sortida de peu de banc.
22 salida de tono estirabot. Tiene cada salida de tono...!, surt amb uns estirabots...!
23 salida nula esport sortida nulla.
24 tener salida a (o en) donar accs a. Esta calle tiene salida en la carretera, aquest carrer dona accs a la carretera.
25 tener salida para todo fig tenir resposta per a tot.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions