Resultats de la cerca frase exacta: 22

Fitxes de l'Optimot
1. Abreviatura de jutjat de primera instància
Font Fitxes de l'Optimot
j. de 1a. inst. L'abreviatura de jutjat de primera instància és j. de 1a. inst. [...]
2. 'Dona mirant el mar' (peu de foto) / Gerundi en oracions amb el verb elidit
Font Fitxes de l'Optimot
quadre) Tres avions creuant el cel. (peu de foto) L'acusat sortint del jutjat. (peu de foto)  [...]
3. cita o citació?
Font Fitxes de l'Optimot
citació del jutjat. Així, en una frase com ara Les cites d'aquell llibre estan farcides d'errors cal substituir el mot cita per citació: Les citacions d'aquell llibre estan farcides d'errors.  [...]
4. de camí a, de camí cap a o camí de?
Font Fitxes de l'Optimot
excursionistes van camí del cim. Ens avisaran quan vagin de camí cap al jutjat. D'altra banda, quan es vol indicar que algú recorre un camí es fan servir les expressions fer camí, posar-se en camí, estar en camí, anar de camí, entre moltes altres. Per exemple: Com que hi volen arribar de dia, els [...]
5. Exemple de querella
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT [...] [...], procurador dels tribunals, en nom de [...], la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de [...], i formulo querella per [...], que, d'acord amb [...]
6. Exemples de provisió
Font Fitxes de l'Optimot
Exemple 1 Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini [...]
7. Exemple d'interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga Passeig de la Pau, 8 Berga Procediment: Suspensió de pagaments 25/2001 Part demandant: Sr. Modest Soler i Gifreu Procuradora: Sra. Rosa Roig i Colomer Part demandada: Sr. Carles Clar i Ferreny Procurador: Sr. Lluís Puig i Torner [...]
8. Exemple de denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA [...]
9. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Olot Judici ordinari 129/2001 Sentència 97/2001 Procediment: terceria de millor dret. SENTÈNCIA Olot, 13 de novembre de 2001 Pere Vilar Olivera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per l'entitat mercantil [...]
10. Abreviatures i sigles més habituals: J - L
Font Fitxes de l'Optimot
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>