Resultats de la cerca frase exacta: 4

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, girar, vigent, lgic, ngel; Mag, Eugnia, Palafrugell, Gibraltar [ d?? ] tj llotja, platja, mitj, pitjor, fetjut; Salitja tg fetge, heretgia, rellotge; Otger, Bellvitge, Llemotges [? t?? ?] x xarxa, xoc, arxiu, punxa, romanx; Elx, Xipre [ ? ] [ ? ] ix/x aix, reixa, teixit, dibuix, peix; Foix, Tuixn [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: coratge, coratgia, enlletgir, ferotge, ferotgia, fetge, he-retge, heretgia, jutge, massatge, massatgista, metge, mitges, platges, rellotge, viatge, Otger, Alcoletge, Bitginoes (barranc del Pallars Juss), Sitges, Llemotges. Tanmateix, en alguns mots cultes amb el prefix histric ad-, i en alguns noms [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, budleia, handbol, inlandsis, landgravi, sandvitx, vodka, Edmon, Udmrtia. En aquesta posici, t davant g, j, s, z i x forma els grups consonntics tg, tj (?2.6.6.2) ts, tz (?2.6.5), tx (?2.6.7.4), que representen sons africats: fetge, platja, potser, dotze, esquitxar. Tamb, davant de ll, l, m i n, la [...]
4. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
' (hendecasllab, hendecgon), hepat(o)- 'fetge' (hepatitis), hept(a)- 'set' (heptaedre, heptasllab), herbi- 'herba' (herbicida, herbvor), heter(o)- 'altre que l'habitual' (heterclit, heterodox, hetero-geni, heterosexual ), hex(a)- 'sis' (hexgon, hexmetre), hial(o)- 'cristall' (hial ), hidr(o)- i -hdric [...]