Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

màqbara [ar]TERMCAT
Abreviacions