Resultats de la cerca frase exacta: 157

151. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vicepresident; Antiatles, Anticrist, Cisjordània, Prepirineus, Transsil-vània. Igualment, quan un radical va precedit de dos o més prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos següents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
152. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra, malgrat la pronúncia [m]: benmereixent, benparlat, benpensant; enmig, entornpeu, gra­nment, tanmateix. I també es manté en els noms propis estrangers, com Canberra, Gutenberg o Myanmar, i en llurs derivats, com [...]
153. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, comprén, cortés, francés, admés, pretés; cércol, pésol, térbol, atényer, conéixer, créiem, véiem, véncer; sémola, sépia. Tanmateix, es manté l'accent greu en l'interrogatiu i el relatiu tònic què i la conjunció perquè, en alguns cultismes i manlleus esdrúixols o plans com època, plèiade, sèrie, dèbil [...]
154. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: sabata, sonar, ansa, espolsar, fusta, arròs, temps. b) S'escriu ss entre vocals: passar, possessió, professor. Aquestes dues grafies, s i ss, alternen en el mateix paradigma flexiu i en la matei-xa família de mots: pas, passos, passar. Tanmateix, i per raons etimològiques, en molts casos aquest so [s [...]
155. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(al·lot, fal·lera, til·la). La grafia l·l es pot confondre amb l en la mesura en què sovint es pronuncia [l]. Tan-mateix, s'escriu l·l en els casos següents: a) En els mots d'origen culte amb un radical començat per l precedit d'alguna de les variants al-, col-, il- i sil- dels prefixos ad- 'cap a', con [...]
156. Presentació  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
un esforç continuat per usar la terminologia catalana adequada. Els esforços van ser considerables i els resultats, reeixits, i actualment disposem d'un llenguatge jurídic català útil i dinàmic. Tanmateix, en alguns àmbits del món del dret (Administració de justícia, documentació notarial i mercantil [...]
157. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
majúscula inicial els substantius i els adjectius que en componen el nom. Exemples: Dictat en Català Campanya de Teatre Amateur Si la denominació genèrica no forma part del nom, s'escriu amb minúscula. Exemple: la campanya Gran Recapte d'Aliments Tanmateix, quan el nom de la campanya és alhora un eslògan [...]
Pàgines  16 / 16 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16