Resultats de la cerca frase exacta: 72

Diccionari de la llengua catalana
61. aliment
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
funcional Aliment que conté o s'hi ha afegit un ingredient natural que li confereix propietats preventives de certs trastorns de l'organisme. aliment plàstic Aliment proteic que serveix per a formar o renovar els teixits. aliment protector Aliment que aporta vitamines i minerals. Allò que hom [...]
62. alcohol
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
beguda. En quím., substància orgànica caracteritzada per la presència del grup funcional hidroxil enllaçat directament a un àtom de carboni que no sigui aromàtic. Alcohol amílic. alcohol absolut Etanol pur, sense gens d'aigua. alcohol amílic Alcohol isòmer de fórmula C5H11OH, com ara el 3-metil-1 [...]
63. gramàtic gramàtica
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
l'estructuralisme. gramàtica funcional Funcionalisme 3 . gramàtica generativa Generativisme . gramàtica oracional Gramàtica que té com a unitat d'anàlisi l'oració. gramàtica textual Gramàtica que descriu els fenòmens lingüístics que ultrapassen el marc de l'oració. Conjunt de normes relatives a [...]
64. grup
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
individus una personalitat hematològica determinada. grup funcional En quím., agrupament atòmic que es troba en tota una sèrie de compostos diferents als quals confereix unes propietats químiques definides. El grup funcional –OH és propi dels alcohols. grup prostètic Porció de la molècula d'una [...]
65. mot 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Unitat significativa que consta d'un o més morfemes, caracteritzada per una certa autonomia funcional dintre d'una oració o un sintagma. Mot gramatical, mot gràfic. Mots variables, invariables. Emprar el mot propi, el mot just. Li va escriure quatre mots. mot accessori Unitat [...]
66. pont
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
electronegatiu de la mateixa molècula o d'una altra. En inform., unitat funcional que permet la interconnexió entre dues xarxes, generalment d'àrea local, amb arquitectura i protocols anàlegs. pont aeri Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Lloc des [...]
67. anàlisi
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
amb finalitats orientadores amb vista al diagnòstic. Descomposició d'un element lingüístic, com ara una oració en sintagmes i en mots, un mot en morfemes o en trets semàntics, etc. Anàlisi sintàctica. Anàlisi estructural, distribucional, transformacional, nocional. anàlisi funcional Anàlisi [...]
68. canvi
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
d'assimilació, de dissimilació, d'analogia, de metàtesi, etc. canvi fonològic Alteració de les relacions sistemàtiques dels fonemes en el curs de l'evolució d'una llengua. canvi funcional Canvi de categoria lèxica que experimenta un mot mitjançant recursos sintàctics. canvi induït Canvi que es [...]
69. registre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
fònic. Varietat funcional d'una llengua definida d'acord amb els factors de la situació comunicativa, com ara el nivell de formalitat, el tema del qual es parla, etc. Memòria destinada a mantenir provisionalment una informació durant un cert temps abans d'ésser transferida a un altre [...]
70. funció
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
de propietats característiques d'una família de compostos que contenen en la molècula un mateix grup funcional.  [...]
Pàgines  7 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>