Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tonedor -a

adj
1 [que ton] esquilador -ra.
2 de esquilar. Tisores tonedores, tijeras de esquilar.

f
3 [màquina tonedora] tundidora.

m
4 [que ton les ovelles] esquilador.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions