Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Mare de Du de la Merc

Topnim

Mare de Du de la Merc

Municipi

Capmany *

Comarca

Alt Empord

Concepte

Edifici histric

Coordenades

4915, 46905
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.