Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6710/2Darrera versió: 11.07.2019

Títol

Com es diu 'azafato', 'azafata' en català? 

hoste, hostessa 

Resposta

Un dels significats del mot hoste, hostessa és 'persona encarregada de l'acolliment en una fira, un congrés i, especialment, en les companyies aèries'. Cal tenir en compte que la forma masculina d'aquest mot és hoste, i no hostès. Per exemple:

Una hostessa de la companyia es va fer càrrec de la nena que viatjava sola.

Hi ha altres maneres de designar aquest mateix concepte, com ara assistent de vol, assistent de congressosauxiliar de vol, etc. Per exemple:

Una assistent de vol de la companyia es va fer càrrec de la nena que viatjava sola.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions