Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 40

1. Les hores: sistema internacional
Font Fitxes de l'Optimot
En una bona part dels parlars del Principat de Catalunya les hores se solen expressar pel sistema del campanar, un sistema específic de la llengua catalana. En canvi, en la resta de parlars és habitual el sistema de rellotge.  Ara bé, a més dels sistemes de campanar i de rellotge, es pot usar el [...]
2. Les hores: amb lletres o amb xifres? / Com s'escriuen les hores?
Font Fitxes de l'Optimot
3. hora punta (plural i ortografia) / hores puntes o hores punta?
Font Fitxes de l'Optimot
hores punta El plural de hora punta és hores punta. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
4. hores extra o hores extres? / vins extra o vins extres?
Font Fitxes de l'Optimot
hores extres vins extra L'adjectiu extra serveix per designar dos conceptes. D'una banda, significa 'extraordinari', és a dir, que està fora del que es considera normal o acostumat. Amb aquest sentit no és un mot invariable, és a dir, flexiona el plural amb la forma extres. Per exemple: Per [...]
5. Les hores en valencià i baleàric
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars valencians i baleàrics, es fa servir la mitja hora com a fracció bàsica. Per a la primera mitja hora s'afegeix l'augment respecte a l'hora ja completada. Per a la segona mitja hora es resta el que falta per completar l'hora en curs. Per exemple: 8.10 h: les vuit i deu 8.15 h: les [...]
6. Les hores en català: sistema de campanar i sistema de rellotge
Font Fitxes de l'Optimot
Les fraccions horàries s'expressen d'una manera diferent segons els parlars: en la major part del central i el nord-occidental les hores se solen expressar pel sistema del campanar, un sistema específic de la llengua catalana. En canvi, en la resta del domini lingüístic generalment s'utilitza el [...]
7. 'a aquestes altures' o 'a aquestes alçades'? / a hores d'ara
Font Fitxes de l'Optimot
La locució a hores d'ara es fa servir en català per dir 'en aquests moments'. Per exemple: Ja és fosc. A hores d'ara, ja deuen haver arribat al refugi. A hores d'ara, hauríem de prendre una decisió per tirar endavant el projecte. Les locucions a aquestes alçades o a aquestes altures tenen [...]
8. 'a tothora' o 'a tota hora'?
Font Fitxes de l'Optimot
Amb el significat de 'a cada moment, sempre, a qualsevol hora', es pot utilitzar l'adverbi tothora o bé les locucions sinònimes a tota hora i a totes hores, però no a tothora. Per exemple: Des d'aquell dia que penso en ella tothora. En aquell restaurant hi ha cua a tota hora. Em persegueix a [...]
9. 'metge' o 'mèdic'?
Font Fitxes de l'Optimot
8 hores o La consulta del metge obre a les 8 hores (però no La consulta metge obre a les 8 hores).  [...]
10. Com es diu afterhours en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Lleure. Turisme
Els locals d'oci nocturn coneguts amb el terme anglès afterhours, que estan destinats a activitats musicals i al ball i que es mantenen oberts més enllà de l'hora de tancament autoritzada, reben en català el nom de fora-d'hores. Per exemple: Després van anar a un fora-d'hores Han precintat aquell [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>