Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6841/2Darrera versió: 03.10.2019

Títol

's'ensurt' o 'se'n surt'? 

't'entornes' o 'te'n tornes'? 

Resposta

Hi ha verbs que tenen una forma lexicalitzada amb el pronom es i el pronom en, com ara sortir-se'n i tornar-se'n. El verb sortir, quan apareix amb la forma sortir-se'n, significa 'resoldre convenientment una situació dificultosa'. I el verb tornar, quan adopta la forma tornar-se'n, significa 'partir d'un lloc per anar al lloc de procedència'. Per exemple:

Finalment va sortir-se'n amb penes i treballs.
Ens en tornem abans d'hora perquè plou.

Ara bé, col·loquialment de vegades les formes sortir-se'n i tornar-se'n es fan servir amb el pronom en prefixat. Tanmateix, aquestes formes no s'usen en els registres formals. Per exemple:

Finalment va ensortir-se'n amb penes i treballs.
Ens n'entornem abans d'hora perquè plou.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions