Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6631/4Darrera versió: 14.02.2019

Títol

'sapiguent' o 'sabent'? 

Resposta

La forma de gerundi del verb saber és sabent.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma sapiguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions