Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

repassar

v. tr. [LC] Passar de nou (per un lloc). Les tropes, en llur reculada, hagueren de repassar el riu. Repassar un camí.
tr. [LC] [PE] Tornar a examinar, estudiar, manipular, etc., (alguna cosa), per veure si hi manca alguna cosa, corregir-ne les imperfeccions, acabar-la d'aprendre, completar una primera manipulació, etc. Repassar una lliçó. Repassar una feina.
[LC] repassar la roba Esmenar-ne els descosits, posar-hi els botons que hi manquin, etc. Repassava la roba de la bugada.
tr. [LC] Renyar
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions