Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6589/6Darrera versió: 12.04.2018

Títol

L'article definit masculí 'lo': 'lo pare' 

Apostrofació i contracció de l'article masculí 'lo' 

Nova gramàtica 

Resposta

En els parlars nord-occidentals, en el parlar del Camp de Tarragona, en tortosí, en alguerès i en algunes comarques valencianes encara es mantenen, en la parla familiar, les formes antigues de l'article definit masculí lo, los. Per exemple: lo cotxe, lo iogurt, los amos, los carrers.

Aquest article s'apostrofa igual que l'article definit general. Per exemple: l'ànec, l'hereu. A més, tant l'article masculí singular com el plural (lo, los) presenten les mateixes contraccions que els articles el, els. Per exemple: cal Mingo, dels pares.

A més dels registres familiars dels parlars abans esmentats, l'article lo també es manté en la llengua general en certs contextos fossilitzats (tot lo món, tot lo dia, per lo senyal) i en diversos topònims (lo Codony, lo Migjorn, los Seixos).

Finalment, cal no confondre aquest l'article masculí lo amb l'article neutre lo, no admès en els registres formals. Per exemple: lo bo i lo dolent.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions