Resultats de la cerca frase exacta: 71

Fitxes de l'Optimot
21. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra ç (ce trencada) és una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o peça). Altres grafies que representen aquest so són s, ss i c. Es pot trobar ç: a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: peça, llençol, traçut, etc. a final de mot: braç, veloç [...]
22. Separació de mots a final de ratlla / Separació de dígrafs: 'ny', 'ss', 'ix', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
separen són: ll, ny, gu i qu. Per exemple: pa-lla ca-nya an-gui-la en-ques-ta En canvi, hi ha altres parelles de consonants que sí que se separen. Són les següents: l·l, rr, ss, ix, sc, tg, tj i tx. Aquestes parelles es trenquen a final de ratlla: una lletra queda amb la síl·laba anterior i l'altra amb [...]
23. Apostrofació davant de essa líquida en manlleus / 'el striptease' o 'l'striptease'?
Font Fitxes de l'Optimot
nom de la primera lletra de les quals comença per vocal: l'ftalat de potassi, l'zwitterió (llegit l'esvitterió). En aquests casos, tampoc no es fa servir l'apòstrof ni amb l'article femení la ni amb la preposició de: la ftiriasi, de Schlacht.  [...]
24. Separació de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
(i no ce-lobert). No convé deixar una lletra sola ni a començament ni a final de ratlla. Així, en comptes de separar paciènci-a o a-venir, cal fer pacièn-cia i ave-nir. En canvi, sí que es deixa una vocal sola a final de ratlla si va precedida d'un element apostrofat. Per exemple: l'è-pica, l'o-pinió.  [...]
25. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposició 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
que fa de complement directe. Per exemple: No puc comprar res. L'he sentit cridar. No la deixen opinar. Cal tenir en compte que el verb saber només accepta la preposició de en algun cas restringit. Per exemple: Encara no sap de llegir (saber de lletra). En la resta de casos, no l'admet.  [...]
26. Guionet en compostos cultes i compostos catalans / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
compostos el primer component dels quals és un punt cardinal: nord-americà, nord-est, sud-coreà; Sud-àfrica, nord-estejar, nord-oestejar, etc. En termes d'especialitat en què l'element de l'esquerra és un símbol (lletra, xifra, etc.) i en aquells en què el segon element és un número: 2,4,6-trinitrofenol [...]
27. Sigles i acrònims: definició
Font Fitxes de l'Optimot
exemple: IBI (impost sobre béns immobles) es llegeix ibi. IEC (Institut d'Estudis Catalans) es llegeix iec. Hi ha acrònims que es llegeixen inserint una vocal entre consonants o que prenen més d'una lletra per mot. Per exemple: MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya) es llegeix menac. Benelux (prové [...]
28. És correcte rellenar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
fer servir els verbs omplir i emplenar. Convé notar que en l'àmbit del dret i l'administració el verb emplenar és la forma preferent. Per exemple: Empleneu la sol·licitud amb lletra majúscula.  [...]
29. Ortografia de 'p' i 'b' a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
, mots provinents d'altres llengües i mots onomatopeics, com ara: aljub, baobab, bub-bub, club, cub (diferent de cup), efeb, esnob, tub; Jacob, Carib. 2. Darrere de vocal àtona o consonant en general s'escriu p o b segons la lletra que contenen la forma en femení o els seus derivats. Per exemple [...]
30. Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
aquestes indicacions: En general s'escriu t o d segons la lletra que contenen la forma en femení o els derivats. Per exemple: esvelt (esveltesa), líquid (liquidesa), llard (llardós), ràpid (ràpida), sord (sordesa), sort (sortós), tard (tardar), verd (verda). Cal notar que a vegades no es pot [...]
Pàgines  3 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>