Resultats de la cerca frase exacta: 71

Fitxes de l'Optimot
51. Noms propis de persona (majúscules i minúscules) / Cognoms, dinasties i llinatges (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra inicial dels noms propis i dels diminutius i variants familiars de persones s'escriu amb majúscula. Per exemple: Joan Salvat Papasseit Lluís Companys i Jover Aida Forns Cesc (Francesc) Tina (Cristina) Els cognoms, les dinasties i els llinatges també s'escriuen amb majúscula inicial [...]
52. Programes, projectes i plans (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions de programes, projectes i plans s'escriuen en rodona i només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: El projecte Liceu Cambra vol esdevenir un referent en el sector. Al llarg d'aquests quatre anys el centre ha desenvolupat el Pla de foment de la lectura. El programa [...]
53. Informes i estudis (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
54. Abreviació de miler d'euros / Abreviació de miliard d'euros
Font Fitxes de l'Optimot
en una taula o en un gràfic, a la capçalera s'hi pot posar EUR (en milers) o milers d'euros. També es pot fer servir una lletra i escriure'n l'equivalència al costat o a peu de pàgina. Per exemple: A = EUR (en milers), B = EUR (en milions), C = EUR (en miliards).  [...]
55. Congressos, simposis, jornades, trobades i col·loquis (majúscules i minúscules) / Comunicacions, ponències, discursos i taules rodones (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
campaners un col·loqui sobre llengua En el cas de les comunicacions, les ponències, els discursos i les taules rodones, només va amb majúscula la lletra inicial del títol, que s'escriu entre cometes. Per exemple:  "La tradició administrativa avui: mètodes i problemes" és una ponència de les Jornades [...]
56. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
abans d'una vocal, generalment abans de la primera vocal. Per exemple: bda. (baixada) Sr. (senyor) Per al final es manté l'última síl·laba, les dues últimes síl·labes, l'última lletra o les últimes lletres. Per exemple: gral. (general) admdora. (administradora) Dr. (doctor) nre. (nombre) Pertanyen [...]
57. títols d'obres i publicacions (majúscules i minúscules) / títols de publicacions periòdiques i col·leccions (majúscules i minúscules) / títols d'obres (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
En els títols de llibres, d'obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d'arts plàstiques, i de programes de ràdio o televisió, només s'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol. La resta s'escriu amb minúscula, tret d'aquelles lletres que hagin d'anar amb majúscula per algun motiu (per [...]
58. Composició de les xifres romanes
Font Fitxes de l'Optimot
ordinal, de manera que no s'hi ha d'afegir cap lletra per indicar ordre. Per exemple: el V Aniversari (i no el Vè Aniversari) la IX Fira del Llibre (i no la IXena Fira del Llibre)  [...]
59. manlleus (cursiva o rodona) / marcatge tipogràfic d'estrangerismes
Font Fitxes de l'Optimot
divulgatiu (i no especialitzat), si en el mateix text hi ha altres manlleus, si aquests altres manlleus són del mateix àmbit o no, si la pronúncia no presenta dubtes, etc.  Convé tenir en compte que l'ús de la lletra rodona o cursiva per destacar els estrangerismes és una convenció i no forma part de la [...]
60. Premis, distincions, concursos i competicions (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
premi La Lletra d'Or el concurs El Gran Dictat  [...]
Pàgines  6 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>