Resultats de la cerca frase exacta: 71

Fitxes de l'Optimot
61. Sigles i acrònims: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
amb totes les lletres majúscules o només amb la lletra inicial majúscula. Per exemple: INSETUR o Insetur (Institut Superior d'Estudis Turístics) RENFE o Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) Excepcionalment, algunes sigles que es poden llegir com un mot i alguns acrònims s'escriuen [...]
62. Abreviatures dels dies de la setmana
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures dels dies de la setmana comencen totes amb la lletra d. Tot seguit porten la consonant següent a la i, excepte en el cas de dimarts, dimecres i diumenge, en què aquesta consonant és la m i, per tant, hi podria haver confusió. Per evitar-ho, s'ha substituït la m per una t (en el [...]
63. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
Abreviatures Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple: a. m. (ante meridiem) op. cit. (opus citatum) Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris [...]
64. mots amb un ús especial (cursiva i cometes) / marcatge de barbarismes, col·loquialismes, dialectalismes, ironia i doble sentit
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en un escrit apareixen mots o expressions que s'allunyen del registre del text o que contradiuen les normes ortogràfiques i gramaticals, pot ser convenient marcar-los tipogràficament. En aquest cas, hi ha l'opció de posar-los en lletra cursiva o bé d'emmarcar-los amb cometes dobles:   Es [...]
65. adreces d'Internet o URL (cursiva o rodona) / adreces electròniques (cursiva o rodona)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en un document es fa constar una adreça d'Internet o una adreça de correu electrònic, cal tenir en compte primerament en quina mena de text apareix per saber quin tipus de lletra és el més adequat per escriure-la. Segons el tipus de text, les recomanacions són les següents: 1. Dins un [...]
66. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es parla d'entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats, s'ha d'escriure en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació. Per exemple: Departament de Justícia [...]
67. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
dues lletres de canvi com a documents número 3 i 4. 4. La lletra de data [...] no va ser abonada i [...]. Adjunto el justificant del banc de les despeses de devolució com a document número 5. [...] FONAMENTS DE DRET 1. Capacitat de les parts Ambdós litigants tenen la capacitat [...]
68. diàlegs (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
s'obren amb guió i es tanquen amb un punt, amb un signe d'interrogació o d'exclamació, o amb punts suspensius, segons convingui a l'entonació. No es deixa cap espai entre el guió d'obertura i la lletra majúscula del primer mot del parlament de l'interlocutor. Per exemple: ?Què et passa, Joan? ?No veig el [...]
69. Símbols: convencions
Font Fitxes de l'Optimot
Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. Per exemple: km (quilòmetre) min (minut) Poden anar seguits d'un punt si aquest indica el final de la frase en què s'insereixen. Per exemple: De Barcelona a Girona hi ha 100 km. Els socis tindreu un descompte del 25 %. [...]
70. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
com a suport d'alguna idea, etc. Per marcar les citacions s'utilitzen les cometes baixes o les cometes altes. No és aconsellable d'utilitzar la lletra cursiva amb aquesta finalitat, encara que la citació es faci en una llengua que no sigui el català, perquè les cometes ja delimiten el fragment citat [...]
Pàgines  7 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>