Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bastant

suficient
nombrós
prou
força. Té força amics que el poden ajudar.
considerable
mant. Ja li ho he dit mantes vegades.
Cp. les expressions déu-n'hi-do i déu-n'hi-doret, usades, com a resposta, en el sentit de bastant o bastants.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions