Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

etimològic -a

adj. [FL] [LC] Relatiu o pertanyent a l'etimologia.
adj. [FL] Molt proper, formalment o semànticament, al seu ètim. El sentit etimològic de infant és 'el que no parla'
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions