Resultats de la cerca frase exacta: 32

Criteris lingüístics
1. Documentació jurídica. La interlocutòria. Identificació del jutjat o del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat o el tribunal que emet el document. [...]
2. Documentació jurídica. La provisió. Dades del jutjat o del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat o el tribunal que dicta la resolució. [...]
3. Equivalències castellà - català. juzgado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
juzgado m-jutjat m Institució i lloc on es fan els judicis.Terme de la jurisdicció d'un jutge. ES: Juzgado de lo civil, de lo contencioso administrativo, de lo militar, de lo penal, de lo social. CA: Jutjat civil, contenciós administratiu, militar, penal, social. [...]
4. Equivalències castellà - català. busca y captura f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
busca y captura f-crida i cerca f Ordre donada per un jutjat al govern perquè persegueixi i arresti un delinqüent. [...]
5. Equivalències castellà - català. archivo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
archivo m-arxiu m Conjunt de la documentació produïda i rebuda per un organisme públic, un jutjat, una entitat, una empresa, una família, etc., com a resultat de la seva activitat, conservada en previsió d'un ús jurídic o històric. CA: Guardar un document a l'arxiu. Custodiar un arxiu. Arxiu [...]
6. Equivalències castellà - català. alarde m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alarde m-alardo m Revisió que es fa en un jutjat o en un tribunal sobre l'estat de tramitació de plets i causes. [...]
7. Documentació jurídica. La querella. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 272 de la Llei d'enjudiciament criminal, la querella s'ha de pre- sentar davant el jutjat d'instrucció competent. [...]
8. Equivalències castellà - català. magistrado -a juez -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
magistrado -a juez -a m i f - magistrat -ada jutge -essa m i f Persona amb categoria de magistrat que s'encarrega d'un jutjat. [...]
9. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat Penal núm. ___________ de Barcelona Procediment _________________ PROVISIÓ Magistrada jutgessa: __________________________________________________ Barcelona, __________________________________________________________ Rebudes les actuacions corresponents a les diligències prèvies núm [...]
10. Equivalències castellà - català. acusar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acusar v tr - acusar / incriminar / inculpar v tr Indicar que algú ha comès un delicte o una falta i fer els tràmits perquè sigui jutjat. [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>