Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reenganxar

v. tr. [LC] Tornar a enganxar.
intr. pron. [DE] Continuar voluntàriament en les forces armades després d'haver complert el servei militar o el compromís inicialment contret. Després d'haver servit vuit anys, molts soldats es reenganxaven.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions