Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

a-1 [o an-]

[LC] Prefix que significa 'no', 'sense'. Ex.: acromàtic, asimètric, anharmònic.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions