Resultats de la cerca frase exacta: 7

Diccionari castellà-català
1. empero (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
conj p fr 1 però, emperò. 2 [sin embargo] tanmateix, així i tot, això no obstant.  [...]
2. obstante (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj 1 p fr obstant. 2 no obstante [sin embargo] no obstant això (o això no obstant), malgrat això, això no contrastant, tanmateix, nogensmenys. No obstante, se pudo casar, això no obstant, es va poder casar. 3 no obstante [a pesar de] no obstant, malgrat, a pesar de. No obstante el [...]
3. aun (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adv 1 [hasta] fins i tot, àdhuc, fins, ...i tot. Te daré cincuenta euros, y aun cien, et donaré cincuanta euros, i fins i tot cent (o cent i tot). 2 [sin embargo] tanmateix, malgrat tot. 3 aun así així i tot, tot i així. 4 aun cuando encara que. Aun cuando quisiera no podría, encara que [...]
4. embargo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [empacho] indigestió f, empatx. 2 dr embargament, embarg. 3 sin embargo no obstant això, això no obstant, malgrat això, amb tot, nogensmenys, tanmateix. 4 sin embargo de que malgrat que, a pesar que, tot i que. Vino, sin embargo de que estaba muy ocupado, va venir malgrat que [...]
5. no (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
6. modo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
que de manera que. Se disfrazó de tal modo que nadie lo pudiese reconocer, es disfressà de manera que ningú no pogués reconèixer-lo. 17 de todos modos de tota manera, de totes maneres (o passades), sigui com vulgui, sigui com sigui, costi el que costi, tanmateix. 18 de un modo u otro d'una [...]
7. así (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
mismo me da así que asá, tant me fa així com aixà. 27 así sea així sia. 28 así y asá (o asao) així i aixà. 29 así y todo (o aun así, o ni aun así) així i tot, tanmateix. 30 de ser así en aquest cas, en cas d'afirmativa. 31 ¿no es así? oi?, oi que sí?32 o así [muletilla] etcètera. 33 o así [...]