Resultats de la cerca frase exacta: 21

Ortografia catalana
11. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, cincia-ficci ? Si algun dels elements s un smbol (lletra, xifra, etc.): ?-naftol, pH metre, - goma-2 ? Si els elements sn noms propis: Josep Llus, Salvat - Papasseit, - ustria Hongria - ? Si algun dels elements porta guionet: est-nord-est, anglo-nord-americ ? Locucions: cam ral, medi ambient, Costa Rica [...]
12. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
llegtima 'porci d'una herncia'), llet (lctic, lactncia), lletra (cf. literal, literari, literatura), 43 Les lletres llibre, llibresc (cf. librari), lliure (cf. liberal ?al costat de lliberal?, liberalisme, libr rim), llum (cf. lumnic, luminescncia), lluna (cf. lunar), Llull (cf. lulli). Notem [...]
13. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
lletra b': S'escriu amb be de bou. Confon les bes i les pes. du Nom mascul (pl. dus), 'divinitat, sser suprem': Creure en Du. Els dus grecs. deu Nom femen (pl. deus), 'font': Una deu termal. S'eixuguen les deus. Numeral cardinal, nom mascul (pl. deus) i femen plural: Cinc i cinc fan deu. He tret [...]
14. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dgrafs 2.1.3.1. Com hem dit ms amunt a propsit de la correspondncia entre sons i lletres (?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjanant una sola lletra, sin amb una combinaci de dues, els dgrafs. Un dgraf s un grup de dues lletres que representa un nic so [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[ks]), ngstrom, gngster, tungst (pronunciat [ ?s ]). A final de mot, s'escriuen amb cs final els mots doncs (en qu la c no es pronuncia en la major part de parlars), ecs (interjecci) i ics (nom de la lletra x). En posici intervoclica, els grups cc, cs, cz, gz i x corresponen als sons [gz] i [ks [...]
16. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
) En els termes d'especialitat compostos en qu algun dels elements s un sm-bol (lletra, xifra, etc.): cid D - lisrgic, p - aminoazobenz, e - mail, goma - 2, ? - naftol, omega - 3, pH - metre (llegit pehcmetre), propan - 2 - itil, succinil - CoA - sintetasa, 2,4,6 - trinitrofenol. Conv notar [...]
17. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, leish - |maniosi). h) Se separen els prefixos o els radicals que componen un mot quan resulten evi-dents, encara que la lletra segent sigui una vocal: an - |ovulatori, ben - |estant, bes - |avi, cis - |alp, co - |ordinador, des - |organitzar, ex - |alumne, hiper - |esttic, hiper - |realisme, in - [...]
18. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; bacillar, mamillar, maxillar, papillar; cavillar, destillar, oscillar, titillar, vacillar; borratxello, xarello, xitxarello, Otello. Per s'escriu l en el sufix col lectiu -ela (clientela, parentela), en el radical -fil (esmentat a la lletra b d'aquest apar-tat), i en un bon nombre de mots [...]
19. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
consonant), i amb el dgraf ig i la lletra g a final de mot o radical: a) En general, s'escriu tx: atxa, batxillerat, borratxo, botx, butxaca, capritxs, cautx , cltxina, cotx e, escletxa, fletxa, fitxa, matx ucar, metxa, motxilla, petxina, pitxer, salsitxa, totxo; Arantxa, Meritxell; Garrotxa, Llutxent [...]
20. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. 2.7.4.3 . En posici final de mot o a l'acabament d'una sllaba, en qu es neutra-litza la sonoritat de [k] i [g], l's de c i g s'ajusta a les regles segents: a) A final de mot, darrere vocal tona o consonant s'escriu c o g segons la lletra que presenten les formes flexives o els derivats; si al [...]
Pgines  2 / 3 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  Segent >>